SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Plasty
  15. JÚL 2024
  Pondelok
 • Papier
  17. AUG 2024
  Sobota
 • Sklo
  20. JÚL 2024
  Sobota
BARTOŠOVCE Počasie

OBEC Bartošovce

Malebnú dedinu Bartošovce nájdeme v regióne Šariš, na polceste medzi historickými mestami Bardejov a Prešov .Leží v nadmorskej výške okolo 355 m. n. m. v Bartošovskej kotline, neďaleko Čergovského pohoria. Jej zemepisné súradnice sú :
49°11´47"S , 21°16´34"V. Rozloha katastrálneho územia je 11,23  km 2 (1 123 ha).  Hustota obyvateľstva: 719,  64,02 obyv./km2.
Susedí s katastrálnym územím obcí Hertník, Šiba, Kobyly, Fričkovce, Osikov, Vaniškovce a Janovce. Dedinou pretekajú  potoky  Sekčov ,  Vieska a Hlboký potok.
Najstaršia priama správa o obci pochádza z roku 1408. O existencii dediny a jej chotára však nepriamo, ale nepochybne svedčí, že pri vymedzovaní chotára Vaniškoviec v roku 1374 sa spomína Bartošovský potok. Pre úrodné pôdy a blízkosť Bardejova sa tu usadili statkári, ktorí tu vybudovali majer s chovom hovädzieho dobytka a pestovaním poľnohospodárskych plodín a výrobou múky. Nachádzali sa tu dva mlyny – vyšný a nižný. Aj preto sa obec dodnes delí na časti Vyšný mlyn, Nižný mlyn a Podstavenec.