SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Výstavba a rozvoj obce, životné prostredie

Počas predchádzajúceho obdobia bolo v obci v rámci investičnej výstavby urobené :

 • Bolo položených 745 m nových chodníkov, vrátane dažďovej kanalizácie od Základnej školy po "Vyšný mlyn" a v  časti  "Nižný koniec"
 • Materská škola v rozsahu : zateplenie a fasáda budovy, rekonštrukcia vykurovania a kotolne, rekonštrukcia prevádzkovej časti s výstavbou jedálne, vymaľovanie, oprava chodníkov a rekonštrukcia oplotenia detského ihriska  pri materskej škole, doplnenie vybavenia MŠ, okrem iného aj na školskom dvore.
 • Základná škola v rozsahu : zateplenie a fasáda budovy, rekonštrukcia vykurovania kotolne, rekonštrukcia a zariadenie zborovne, výmena okien, dverí  a vymaľovanie telocvične, úprava školského dvora a doplnenie vybavenia ZŠ.
 • Budova obecného úradu v rozsahu :  úprava vstupu do priestorov obecného úradu a kultúrneho domu,            rekonštrukcia priestorov obecného úradu, kancelárií, chodby, doplnenie zariadenia zdravotechniky a spotrebičov do kuchyne, výmena stoličiek v sále kultúrneho domu, záclon a úprava okolia budovy.
 • ​Budova šatní TJ Čerhov Bartošovce a futbalového ihriska v rozsahu: výstavba objektu zariadení WC, rekonštrukcia sociálnych zariadení šatne, výmena okien a vchodových dverí, rekonštrukcia oplotenia areálu ihriska a úprava zelene.
 • ​Amfiteáter na folklórne podujatia v rozsahu : zastrešenie amfiteátra, rekonštrukcia lávok a časti objektu.
 • ​Miestny cintorín : oplotenie severnej časti cintorína, v spolupráci s farníkmi výstavba sakrálnej stavby - obraz Božieho milosrdenstva s chodníkom a spevnenej plochy pri obraze Božieho milosrdenstva, ​pravidelné kosenie a úprava zelene na cintoríne.
 • ​Bola vykonaná revitalizácia centra obce s vybudovaním detského ihriska s parkovou úpravou a kompletná rekonštrukcia asfaltového povrchu v centre obce.
 • ​Bolo opravených 400 m miestnej komunikácie, položením nového asfaltového povrchu.
 • Boli zlikvidované čierne skládky odpadu a vybudované zberné miesto za cintorínom pre zber veľkoobjemového ​odpadu a odpadu z cintorína s pravidelným otváraním a vývozom.
 • V spolupráci s vodohospodárskym podnikom bolo vykonané čistenie koryta rieky Sekčov v dĺžke 300 m. Bolo tiež upravené koryto potoka Debrica.
 • Bol vybudovaný spevnený chodník z betónových kociek od kostola k železničnej stanici v dĺžke 250 m s osadením zábradlia v stúpajúcej časti chodníka nad potokom.
 • Bola vykonaná rekonštrukcia mostov a chodníkov v centre obce ako aj pred kostolom s úpravou parkovacích státí ​v  priestore.
 • Pravidelným sezónnym zamestnaním pracovníkov na projekt z dotácie ÚPSVaR sa vykonávalo pravidelné kosenie ​a úprava zelených plôch v obci, čím naša obec dostala novú, krajšiu tvár.