SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 44)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
18/23 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
17/23 Zmluva o odchyte túlavých zvierat Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Občianske združenie Druhá šanca
130 €
16/23 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5 200 €
15/23 Zmluva o dielo - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
2 040 €
14/23 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Ing. Lipka Marek
500 €
13/23 Darovacia zmluva o bezplatnom prevode - Príves nákladný Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR
0 €
12/23 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
889.60 €
11/23 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Bartošovce
0 €
10/23 Kúpna zmluva - Rozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce-Podstavenec Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Bartošovce
1 €
09/23 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
1 400 €
08/2023 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: MK hlas, s. r. o.
134 €
07/2023 Kúpna zmluva - odpredaj parcely C KN 50 Odb.: Beata Koscelníková
Dod.: Obec Bartošovce
3 075 €
06/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, kúpnej zmluvy a zmluve o zverení ďalšieho majetku do správy Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Bartošovce
0 €
05/2023 Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0 €
04/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
240 €
03/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
348 €
02/2023 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Vecné bremeno) Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
1/2023 Dovoz a likvidácia priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Bartošovce
7 €
38/2022 Úprava zmesového odpadu pred jeho uložením na skládku odpadov Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: KOSIT, a. s.
0 €
37/2022 Zmluva o poskytnutí podpory Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
20 000 €
Generované portálom Uradne.sk