SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce

 27.06.2024

Vážení občania,

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce, sa uskutoční dňa 28. júna 2024 o 18.30 hod.,

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.   Otvorenie
2.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4.   Návrh na schválenie záverečného účtu obce, za rok 2023
5.   Návrh na schválenie prenájmu priestorov miestneho pohostinstva
6.   Rôzne
7.   Diskusia
8.   Záver

Zoznam aktualít: