SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce

 03.06.2024

Vážení občania,

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce, sa uskutoční dňa 03.06.2024 (pondelok) o 18:00 hod.,
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

4. Vyhodnotenie verejnej súťaže na prenájom miestneho pohostinstva

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Záver


Zoznam aktualít: