SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce

 06.05.2024

Vážení občania,

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce, sa uskutoční dňa 10.5.2024 (piatok) o 18:30 hod.,
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

4. Návrh zmeny prevádzkovania budovy potravín a pohostinstva

5. Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom miestneho pohostinstva

6. Návrh zmluvy na prenájom obecných pozemkov na poľnohospodárske účely spoločnosti Agro Čergov s.r.o.

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver


Zoznam aktualít: