Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Výberové konanie - hlavný kontrolór obce

Obec Bartošovce  vyhlasuje v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Bartošovce.

Bližšie informácie v prílohe.

Zoznam aktualít