Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Štatistický oznam

 ŠTATISTICKÝ   OZNAM

V minulom roku žilo v našej obci 748 obyvateľov, čo je druhý najvyšší počet v histórii obce.

Najviac obyvateľov žilo v roku 1985 a to v počte 756.

Počet obyvateľov k 31.12.2022:  748

Ženy: 377

Muži: 371

Priemerný vek obyvateľov:  40,9

Počet uzavretých manželstiev: 10

Počet prisťahovaných:  11

Počet odsťahovaných:  16

Počet narodených detí:13

Gregor Gerčák

Ema Gabrišová

Dávid Herstek

Kristína Jaššová

Jakub Jurkanin

Sebastián Minčák

Noel Dubňanský

Jana Hudáková

Teodor Lamanec

Sebastián Lazur

Hana Tebeľák

Lívia Olšavská

Michal Stanek

Počet zomrelých občanov: 8

Božena Lazurová

Stanislav Matej

Vincent Šinaľ                                                                  

Miroslav Šľachtič

Ján Gerčák

Helena Puzderová

Helena Juščáková

Jozef Lazúr                                                                                 

Zoznam aktualít