Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Zber nebezpečného odpadu

Vážení občania,

dávame do pozornosti, že zber nebezpečného odpadu v našej obci, sa uskutoční

v piatok 15.10.2021 - ráno do 9:00 hod.

Žiadame občanov, ak majú nebezpečný odpad,

aby ho priniesli pred bránu hasičskej zbrojnice

vo štvrtok popoludní alebo v piatok do 9.00 hod.

Medzi nebezpečný odpad patria :
rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny, obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.
Nebezpečný odpad musí byť v pôvodných obaloch ináč nebude odobratý.
Ďakujeme za pochopenie.

Zoznam aktualít