Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení občania,

dňa 23.04.2021 (piatok) o 18:00 hod. ,

sa v zasadacej miestnosti obecného úradu uskutoční

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce.


Program :

1.   Otvorenie

2.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

4.   Oprava miestnej komunikácie v časti Hôrka - Majer

5.   Rozšírenie vodovodu v časti obce Podstavenec

6.   Oprava fasády obecnej budovy č. 116, Dom služieb

7.   Deň matiek 2021

8.   Rôzne

9.   Diskusia

10. Záver

Zoznam aktualít