Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Pozvánka na Verejné zhromaždenie občanov

POZVÁNKA 

na

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV

V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 5, zo dňa 13.03.2019,
Vás pozývam na verejné zhromaždenie občanov, ktoré sa uskutoční dňa

6.4.2019 (sobota)  o  17:00 hod.

v sále Kultúrneho domu v Bartošovciach.

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o činnosti v obci, v roku 2018
3. Informácia o plánovaných úlohách na rok 2019
4. Diskusia
5. Záver

Zoznam aktualít