Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Pozvánka

     Pozemkové spoločenstvo Pánskeho a Sedliackeho lesa Osikov

                                                 P O Z V Á N K A

      Pozývame vlastníkov-podielníkov Pozemkového spoločenstva Pánskeho a Sedliackeho lesa v Osikove na

  

      valné  zhromaždenie

       dňa  9.3.2019   o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu Osikov

Poznámka: oprávnený zástupca vlastníka  pri prezentácií sa dokladuje:

a/ najbližší príbuzní /manžel,manželka/ občianským preukazom

b/ ďalší príbuzní / otec,mama,syn,dcera,.../ overeným splnomocnením od vlastníka pozemkového spoločenstva, ktorého zastupuje.

Výbor pozemkového spoločenstva


Zoznam aktualít