Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa  26. 10. 2018  (piatok)  o  18:30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bartošovce ,

sa uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, s týmto programom :

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Úprava rozpočtu obce na rok 2018
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

Zoznam aktualít