Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Oznámenie o počte poslancov a úväzku starostu na ďalšie volebné obdobie

Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach, podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, Zápisnicou č. 29/2018 zo dňa 20.06.2018 a uznesením č.5 schválilo,
že Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach bude mať v ďalšom volebnom období celkom 7 poslancov,
ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

Uznesením č.6,  tej istej zápisnice schválilo úväzok starostu  obce na ďalšie volebné obdobie na 100 %.

Počet obyvateľov obce Bartošovce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018 bol 729.


Zoznam aktualít