Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Oznam Pozemkového spoločenstva Pánskeho a Sedliackeho lesa OSIKOV

Oznam

Pozemkové spoločenstvo

Pánskeho a Sedliackeho lesa OSIKOV,

p o z ý v a 

svojich členov na valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa  10.3.2018  o  17:00 hod.

v sále Kultúrneho domu Osikov

Poznámka : oprávnený zástupca pri prezentácii sa dokladuje :

a/  najbližší príbuzní / manžel, manželka, otec, mama, syn, dcéra, svokor, svokra / občianskym preukazom 

b/  vzdialenejší príbuzní   overeným splnomocnením od člena PS, ktorého zastupuje

Zoznam aktualít