Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Oznámenie o počte poslancov a úväzku starostu na ďalšie volebné obdobie

 Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zápisnicou 32/2014 zo dňa 17.08.2014 a uznesením č.1 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Bartošovciach bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode..

Uznesením č.2 tej istej zápisnice schválilo úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie na 100 %

Zoznam aktualít