Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Obecný úrad v Bartošovciach, v zastúpení starostom obce a obecným zastupiteľstvom, Vás srdečne pozývajú pri príležitosti mesiaca úcty  k starším,  na slávnostné posedenie do sály kultúrneho domu v Bartošovciach dňa 23. októbra 2016  o  15:00 hod.

V kultúrnom programe vystúpia :

Deti z Materskej školy
Žiaci zo Základnej školy
FS Bartošovčan
Ľudová hudba "MUZIČKA"

Po kultúrnom programe bude nasledovať odovzdávanie odmien jubilujúcim občanom, spojené so zápisom do kroniky obce.

Tešíme sa na Vašu účasť. O občerstvenie a príjemnú zábavu bude postarané.

Zoznam aktualít