Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy v Bartošovciach v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 26.04.2016 - 06.05.2016
v čase od 08:00 do 15:00 hodiny. 
Do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Rozhodnutie o prijatí /neprijatí/ dieťaťa dostane zákonný zástupca do 30 dní od podania prihlášky.

Zoznam aktualít