Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
34/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: JUDr. Marta Vaľková
0 €
33/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Ing. Radovan Demjanovič
0 €
32/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Martin Nimas
0 €
31/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Rudolf Lazur
0 €
30/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Milan Kutný
0 €
29/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Ľubomír Šinaľ
0 €
28/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Ing. Zuzana Kozáková
0 €
27/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Pavol Gajdoš
0 €
26/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Alexej Uličný
0 €
25/2022 Zmluva o municipálnom úvere Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
200 €
24/2022 Vysporiadanie miestnej komunikácie v časti obce Podstavenec Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Ladislav Sabol
1 648 €
23/2022 Vysporiadanie miestnej komunikácie v časti obce Podstavenec Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Alžbeta Goliašová
711 €
22/2022 Vysporiadanie miestnej komunikácie v časti obce Podstavenec Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Štefan Džubakovský
207 €
21/2022 Vysporiadanie miestnej komunikácie v časti obce Podstavenec Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Agro Čergov, s.r.o.
501 €
20/2022 Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Ing. Lipka Marek
500 €
19/2022 Dotácia zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
6 741 €
37/021/22 Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
100 000 €
22/34/054/236 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov30794
10 559.53 €
16/2022 Rozšírenie distribučnej siete Odb.: Obec Bartošovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
540 €
15/2022 Škola v prírode Odb.: Cestovná kancelária FANY
Dod.: Obec Bartošovce
4 050 €
Generované portálom Uradne.sk