Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

VZN

VZN č. 1/2023
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(236.45 kb)
VZN č. 6/2022
o príspevkoch v školských zariadeniach
(395.65 kb)
VZN č. 5/2022
o miestnych poplatkoch na území obce Bartošovce
(394.05 kb)
VZN č. 4/2022
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bartošovce
(523.19 kb)
VZN č. 3/2022
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(537.38 kb)
VZN č. 2/2022
o príspevkoch v školských zariadeniach
(398.48 kb)
VZN č. 1/2022
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(234.85 kb)
VZN č. 1/2021
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(13.24 kb)
VZN č. 3/2020
o miestnych poplatkoch
(395.12 kb)
VZN č. 2/2020
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(537.52 kb)
VZN č. 1/2020
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(236.16 kb)
VZN č. 4/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(525.2 kb)
VZN č. 2/2019
o príspevkoch v školských zariadeniach
(606.87 kb)
VZN č. 1/2019
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(373.48 kb)
VZN č. 1/2018
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(382.14 kb)
VZN č. 2/2017
o príspevkoch v školských zariadeniach
(620.28 kb)
VZN č. 1/2017
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(382.76 kb)
VZN č. 5/2016
o miestnych poplatkoch
(335.34 kb)
VZN č. 4/2016
o správe a prevádzkovaní pohrebiska
(2000.96 kb)
VZN č. 3/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
(898.49 kb)
VZN č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
(6656.47 kb)
VZN č. 2/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(4463.99 kb)
(864.26 kb)
VZN č. 3/2012 zo dňa 14.12.2012
o nakladaní s odpadovými vodami v k. u. obce Bartošovce
(4198.82 kb)
VZN č. 2/2012 zo dňa 14.12.2012
o nakladaní skomunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
(4847.88 kb)
Dodatok k VZN č.1/2009 zo dňa 15.12.2011
Poplatok za komunálny odpad
(502.48 kb)
VZN č.3/2011
O príspevkoch v školských zariadeniach
(1114.64 kb)
VZN č. 2/2009 z 18.3.2009
o chove, vodení a držaní psov na území obce Bartošovce
(41.5 kb)
VZN č. 1/2020
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(13.18 kb)