Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Úradná tabuľa

Výberové konanie
Kontrolór obce
(15.07 kb)
Oznámenie - vakcinácia líšok proti besnote
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov
(395.57 kb)
(383.55 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky
"Rozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce - Podstavenec"
(3140.83 kb)
(64.66 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky
"Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Bartošovce"
(3105.68 kb)
(61.01 kb)
(2356.57 kb)
Tlačová správa
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
(330.33 kb)
(4287.97 kb)
(25.35 kb)
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
(335.71 kb)
Verejná vyhláška
Rozhodnutie "Rozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce - Podstavenec"
(3814.07 kb)
Verejná vyhláška
Rozhodnutie "Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Bartošovce"
(3963.29 kb)
Rozhodnutie
o dodatočnom povolení časti vodnej stavby, o povolení vypúšťania odpadových a priemyselných vôd do povrchových vôd, o povolení na dočasné užívanie vodnej stavby
(5517.35 kb)
Verejná vyhláška
"Rozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce - Podstavenec"
(793.01 kb)
Verejná vyhláška
"Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Bartošovce"
(956.47 kb)
Výberové konanie
riaditeľka MŠ
(326.26 kb)
Verejná vyhláška
optická prípojka
(5909.99 kb)
Verejná vyhláška
Slovak Telekom, a.s.
(679.68 kb)
VZN
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(367.44 kb)
Plán udržateľnej mobility PSK
Správa o hodnotení strategického dokumentu
(308.41 kb)
(460.17 kb)
(467.46 kb)
Voľby do Európskeho parlamentu
Zverejnenie e-mailovej adresy obce
(87.34 kb)
Voľby do Európskeho parlamentu
INFORMÁCIE PRE VOLIČA
(287.63 kb)
(142.86 kb)
Voľby prezidenta SR
Kandidáti na prezidenta SR
(12.83 kb)
Voľby prezidenta SR
INFORMÁCIE PRE VOLIČA
(16.74 kb)
VZN
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(373.48 kb)
(16.51 kb)
(32 kb)
Oznámenie
o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
(598.2 kb)
Verejná vyhláška
"Chodník pri štátnej ceste č. III/545011 v obci Bartošovce"
(470.25 kb)