Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Súčasnosť

           

  Výstavba a rozvoj obce, životné prostredie

Počas predchádzajúceho obdobia bolo v obci v rámci investičnej výstavby urobené :

- Bolo položených 745 m nových chodníkov, vrátane dažďovej kanalizácie od Základnej školy po "Vyšný mlyn"
  a v  časti  "Nižný koniec"

- Materská škola v rozsahu : zateplenie a fasáda budovy, rekonštrukcia vykurovania a kotolne, rekonštrukcia
  prevádzkovej časti s výstavbou jedálne, vymaľovanie, oprava chodníkov a rekonštrukcia oplotenia
​  detského ihriska  pri materskej škole, doplnenie vybavenia MŠ, okrem iného aj na školskom dvore.

- Základná škola v rozsahu : zateplenie a fasáda budovy, rekonštrukcia vykurovania kotolne, rekonštrukcia a
  zariadenie   zborovne, výmena okien, dverí  a vymaľovanie telocvične, úprava školského dvora a doplnenie
  vybavenia ZŠ.

- Budova obecného úradu v rozsahu :  úprava vstupu do priestorov obecného úradu a kultúrneho domu,           
  rekonštrukcia priestorov obecného úradu, kancelárií, chodby, doplnenie zariadenia zdravotechniky a spotrebičov
  do kuchyne, výmena stoličiek v sále kultúrneho domu, záclon a úprava okolia budovy.

​- Budova šatní TJ Čerhov Bartošovce a futbalového ihriska v rozsahu: výstavba objektu zariadení WC, rekonštrukcia
​  sociálnych zariadení šatne, výmena okien a vchodových dverí, rekonštrukcia oplotenia areálu ihriska a úprava
  zelene.

​- Amfiteáter na folklórne podujatia v rozsahu : zastrešenie amfiteátra, rekonštrukcia lávok a časti objektu.

​- Miestny cintorín : oplotenie severnej časti cintorína, v spolupráci s farníkmi výstavba sakrálnej stavby - obraz
  Božieho milosrdenstva s chodníkom a spevnenej plochy pri obraze Božieho milosrdenstva,
​  pravidelné kosenie a úprava zelene na cintoríne.

​- Bola vykonaná revitalizácia centra obce s vybudovaním detského ihriska s parkovou úpravou a kompletná
  rekonštrukcia asfaltového povrchu v centre obce.

​- Bolo opravených 400 m miestnej komunikácie, položením nového asfaltového povrchu.

- Boli zlikvidované čierne skládky odpadu a vybudované zberné miesto za cintorínom pre zber veľkoobjemového
​  odpadu a odpadu z cintorína s pravidelným otváraním a vývozom.

- V spolupráci s vodohospodárskym podnikom bolo vykonané čistenie koryta rieky Sekčov v dĺžke 300 m. Bolo tiež
  upravené koryto potoka Debrica.

​- Bol vybudovaný spevnený chodník z betónových kociek od kostola k železničnej stanici v dĺžke 250 m s osadením
  zábradlia v stúpajúcej časti chodníka nad potokom.

- Bola vykonaná rekonštrukcia mostov a chodníkov v centre obce ako aj pred kostolom s úpravou parkovacích státí
​  v 
priestore.

​- Pravidelným sezónnym zamestnaním pracovníkov na projekt z dotácie ÚPSVaR sa vykonávalo pravidelné kosenie
​  a úprava zelených plôch v obci, čím naša obec dostala novú, krajšiu tvár.