Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Ostatné dokumenty

(833.61 kb)
Správa audítora
o audite účtovnej závierky za rok 2020
(774.96 kb)
(890.68 kb)
Správa audítora
o audite účtovnej závierky za rok 2019
(1097.37 kb)
(900.32 kb)
Správa audítora
o audite účtovnej závierky za rok 2018
(1113.81 kb)
(373.62 kb)
(425.68 kb)
Správa audítora
o audite účtovnej závierky za rok 2017
(1063.75 kb)
(451.89 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2018
Občania môžu pripomienkovať do 5.12.2017
(364.17 kb)
(365.43 kb)
Správa nezávislého audítora
Overenie účtovnej závierky k 31.12.2015
(1063.6 kb)
Správa nezávislého audítora
Overenie účtovnej závierky k 31.12.2014
(1067.59 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2017
Občania môžu pripomienkovať do 5.12.2016
(364.17 kb)
(1299.27 kb)
(441.7 kb)
(3179.82 kb)
Súťažné podklady
prenájom priestorov miestneho pohostinstva
(292.44 kb)
VÝZVA
Chodník cesty III/545011 v Bartošovciach II. etapa
(612.27 kb)
VÝZVA
Chodník cesty III/545011 v Bartošovciach I. etapa
(661.88 kb)
VÝZVA
Oprava MK v obci Bartošovce
(1167.91 kb)
(501.62 kb)
(672.66 kb)
VZN
o prijímaní detí do ZŠ
(377.62 kb)
Odpis zápisnice
Voľby do OSO
(1264.58 kb)
(6439.48 kb)
(3802.57 kb)
Dodatok k VZN
k VZN č04/2012
(864.26 kb)
VZN
onakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(4847.88 kb)
VZN
o odpadových vodách
(4198.82 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2015
Občania môžu pripomienkovať do 15.12.2014
(9687.87 kb)
VZN
o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
(10299.13 kb)