Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Obec

Toto webové sídlo www.obecbartosovce.sk spravuje Obec Bartošovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bartošovce

Adresa:
Obecný úrad:
Bartošovce 148
086 42 Hertník

IČO: 00321851

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 724
Rozloha: 1123 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Všeobecné informácie:    obec.bartosovce@isomi.sk , obec.bartosovce@wi-net.sk
Podateľňa:    obec.bartosovce@isomi.sk , obec.bartosovce@wi-net.sk
Starosta: Ing. Štefan Šinaĺ, mobil: 0918 450 727, obec.bartosovce@isomi.sk , obec.bartosovce@wi-net.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec.bartosovce@isomi.skobec.bartosovce@wi-net.sk  

Sekretariát: Monika Lazurová
Tel: 00421 54 479 12 01,488 36 90,488 36 91, Fax: 00421 54  479 12 01,
Email: obec.bartosovce@isomi.sk , obec.bartosovce@wi-net.sk,  podatelna@wi-net.sk

Kompetencie:
Obec  Bartošovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Stavebný úrad pre Obec  Bartošovce  je Spoločná úradovňa obcí Sveržov.

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00


Technický prevádzkovateľ:

webex media, s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35