Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Elektrická energia OcÚ, Podst.,Cintorín, Pohostinst. Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
583.56 €
Elektrická energia ČOV - vyúčtovacia faktúra Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
10.58 €
Elektrická energia VO - vyúčtovacia faktúra Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
-122.26 €
Plyn ŠJ - vyúčtovacia faktúra Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-49.63 €
Plyn TJ - vyúčtovacia faktúra Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
96.06 €
Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
662.04 €
Služby za telefón 12/2015 Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.30 €
Komunálny odpad - 12/2015 Dod.: FURA s.r.o.
505.00 €
Služby - prevádzka pohrebiska Dod.: Milan Groško MGP
50.00 €
Voda OcÚ, cintorín, potraviny, pohostinstvo Dod.: VVS, a. s.
108.47 €
Polohopisný a výškopisný plán Dod.: Štefan Puchalík - UNIPRESS
278.40 €
Všeobecný materiál (pletivo, bránka) Dod.: V. Kažimir - HOBBY
549.36 €
Novoročné pozdravy Dod.: LIM PO, s. r. o.
16.00 €
Plagáty, vstupenky - ples Dod.: Štefan Puchalík - UNIPRESS
40.22 €
Kvalifikovaný systém.certifikát Dod.: DISIG, a. s.
32.40 €
Diár samosprávy Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
66.50 €
Kinetický piesok MŠ Dod.: EMAKO, s. r. o.
42.41 €
Vianočné osvetlenie Dod.: ELEKTROMONT J.M.P., s. r. o.
93.96 €
Údržba ZŠ Dod.: BAUEXPORT, s. r. o.
485.16 €
Výmena plastových okien ZŠ Dod.: STATEX stav , s. r. o.
3107.70 €
Služby za telefón ZŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
Časopisy ZŠ Dod.: Mladý Záchranár, o.z.
9.90 €
Služby za internet - ZŠ Dod.: MCOM-NET, s.r.o.
11.60 €
Pružinové hojdačky MŠ Dod.: KS - KOMFORT Komárno, s. r. o.
563.76 €
Tovar - Kultúrne podujatie "Mikuláš 2015" Dod.: MAKOS, a. s.
206.17 €
Prezentácia obce - www.slovakregion.sk Dod.: P. Jurík - LISA
27.88 €
Práce na stavbe "Chodník cesty III/545011" - 1.etapa Dod.: PAVLIČKO, s.r.o.
11387.08 €
Voda ZŠ, MŠ Dod.: VVS, a. s.
15.72 €
Plyn ZŠ, MŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1290.00 €
Plyn ŠJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn TJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn OcÚ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
315.00 €
Učebné pomôcky ZŠ Dod.: MALUNĚT
225.41 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.51 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.16 €
Preinštalácia OS Dod.: Erik Lazur - BERSICOMP
32.00 €
Obecné noviny - 2016 Dod.: INPROST, s.r.o.
67.60 €
Komunálny odpad 11/2015 Dod.: FURA s.r.o.
506.50 €
Všeobecný materiál ŠJ Dod.: B. Dvoriščak - GASTRO GALAXI
89.32 €
Uvedenie kotlov do prevádzky Dod.: Ján Habiňák
420.00 €
Biologické ošetrenie odpad. systému ZŠ Dod.: BIOENZYM Petr Mrázek
60.00 €
Virtuálna knižnica ZŠ Dod.: KOMENSKY, s. r. o.
39.89 €
Služby za internet - ZŠ Dod.: MCOM-NET, s.r.o.
11.60 €
Stolárske práce MŠ Dod.: Štefan Mačejovský
50.00 €
Učebné pomôcky MŠ Dod.: Zábavné učení, cz
115.43 €
Prevoz obaľovanej drvi Dod.: SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST
412.34 €
Všeobecný materiál Dod.: ELEKTROMONT J.M.P., s. r. o.
14.39 €
Časopisy MŠ Dod.: Slovenská pošta, a. s.
19.00 €
Biologické ošetrenie odpad. systému MŠ Dod.: BIOENZYM Petr Mrázek
90.00 €
Kancelárske potreby Dod.: Štempel Miroslav
218.16 €
Všeobecný materiál ZŠ Dod.: MIRAD, s. r. o.
313.67 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov Dod.: FURA s.r.o.
305.81 €
Žiarovky LED Dod.: EDISON SK, s. r. o.
23.90 €
Voda MŠ, ZŠ Dod.: VVS, a. s.
36.16 €
Práce na stavbe "Chodník cesty III/545011" - 1.etapa Dod.: PAVLIČKO, s.r.o.
15000.00 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.72 €
Vyčistenie potoka Pastevník Dod.: KONTASTAV, s. r. o.
950.00 €
Vývoz komunálneho odpadu 10/2015 Dod.: FURA s.r.o.
506.00 €
Elektrická energia OcÚ, Cint., Podstavenec... Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
1398.00 €
Elektrická energia - ČOV Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
68.00 €
Elektrická energia - VO Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
403.00 €
Elektrická energia - ZŠ, MŠ Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
745.00 €
Plyn ZŠ, MŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1095.00 €
Plyn TJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn ŠJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn OcÚ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
268.00 €
Montáž a dopojenie kotlov Dod.: Ing. Juraj Habiňák
480.00 €
Kotol JUNKERS / ZŠ - 2 ks Dod.: UNIMAT, s. r. o.
2855.00 €
Spracovanie žiadosti - dotácia z Environmentálneho fondu Dod.: Grand Vista Slovakia, s. r. o.
100.00 €
Prehliadka komínových telies OcÚ, MŠ Dod.: M. Husák
120.00 €
Program WinCity - Dane a poplatky, Odpady, Ev. obyv. Dod.: TOPSET
3.60 €
Stolové kalendáre Dod.: LIM PO, s. r. o.
88.10 €
Všeobecný materiál Dod.: V. Kažimir - HOBBY
196.10 €
Práce na vodovode Dod.: VVS, a. s.
299.95 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov Dod.: FURA s.r.o.
181.78 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov Dod.: FURA s.r.o.
175.37 €
Projektová a rozpočtová dokumentácia - zateplenie a rekonštrukcia MŠ Dod.: Anna Hvizdová
300.00 €
Článok - Bardejovské ECHO Dod.: Petit Press, a. s.
180.00 €
Poplatok za služby RTV Dod.: RTV - Rozhlas a televízia Slovenska
94.05 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.35 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.71 €
Aktualizácia projekt. dokumentácie - Zateplenie MŠ Dod.: JUTING, s. r. o.
279.60 €
Služby za internet - ZŠ Dod.: MCOM-NET, s.r.o.
11.60 €
Služby za telefón - ZŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.58 €
Plyn ZŠ, MŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
662.00 €
Plyn ŠJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn TJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn OcÚ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
162.00 €
Vytýčenie výšky potrubia Dod.: VVS, a. s.
51.67 €
Tovar - Stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším Dod.: MAKOS, a. s.
157.68 €
Spracovanie žiadosti - dotácia z Environmentálneho fondu Dod.: Grand Vista Slovakia, s. r. o.
400.00 €
Voda ZŠ, MŠ Dod.: VVS, a. s.
9.43 €
Vývoz komunálneho odpadu - 09/15 Dod.: FURA s.r.o.
755.70 €
Aktualizácia dokladov a školenie BOZP Dod.: Jozef Choma
120.00 €
Pokládka kamenného koberca - OcÚ Dod.: Ľubomír Šinaľ
620.00 €
Jedálne kupóny Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER,s. r. o.
488.04 €
Voda OcÚ, Potraviny, Pohostinstvo Dod.: VVS, a. s.
92.75 €
Projektové hodnotenie - Zateplenie MŠ Dod.: TERA green, s. r. o.
480.00 €
Miestne komunikácie - údržba Dod.: PAVLIČKO, s.r.o.
483.00 €
Údržba TJ Dod.: HERACO, s. r. o.
714.52 €
Vytýčenie plynovodu - služby Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
135.06 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov Dod.: FURA s.r.o.
374.45 €
Preinštalácia OS Dod.: Erik Lazur - BERSICOMP
70.00 €
Voda ZŠ, MŠ Dod.: VVS, a. s.
20.44 €
Maľba, náter oplotenia ZŠ Dod.: M.Greif - GEMAL
883.36 €
Ohrievač elektrický ZŠ Dod.: F. Šiba - VODOTERM
232.20 €
Náter strechy budovy ZŠ Dod.: Martin Klimek
700.00 €
Všeobecný materiál - ZŠ Dod.: ELEKTROMONT J.M.P., s. r. o.
54.48 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.81 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.89 €
Vývoz separovaného odpadu Dod.: FURA s.r.o.
126.54 €
Vývoz komunálneho odpadu - 08/15 Dod.: FURA s.r.o.
506.70 €
Výmena akumulátorov - miestny rozhlas Dod.: MK hlas, s. r. o.
159.20 €
Vystúpenie FS Šarišan - Slávnosti Bartošovskej kotliny Dod.: Zväz záujmových združení
1500.00 €
Plyn ZŠ, MŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
213.00 €
Plyn TJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn ŠJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn OcÚ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
52.00 €
Časopisy ZŠ Dod.: ORBIS PICTUS Istropolitana
15.20 €
Klobása - Slávnosti Bartošovskej kotliny Dod.: VIJOFEL TRADE s. r. o.
79.25 €
Mäso - Slávnosti Bartošovskej kotliny Dod.: VIJOFEL TRADE s. r. o.
561.96 €
Ozvučenie Slávností Bartošovskej kotliny Dod.: R. Juraši - STUDIO RECORDS
400.00 €
Oprava MK v obci Dod.: Cesty Košice
23927.23 €
Propagačné a reklamné predmety Dod.: STABO Bardejov, s. r. o.
419.68 €
Časopisy ZŠ Dod.: PAMIKO s.r. o.
15.00 €
Služby za internet - ZŠ Dod.: MCOM-NET, s.r.o.
11.60 €
Služby za telefón - ZŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
Plastové okná ZŠ - výmena Dod.: STATEX stav , s. r. o.
835.16 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov Dod.: FURA s.r.o.
332.99 €
Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov Dod.: R.Krajčík - Fenix
100.00 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.12 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.24 €
Všeobecný materiál - obrubníky Dod.: PLUTKO, s. r. o.
212.76 €
Vývoz komunálneho odpadu - júl 2015 Dod.: FURA s.r.o.
505.00 €
Elektrická energia OcÚ, Cint., Podstavenec... Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
1398.00 €
Elektrická energia ZŠ, MŠ Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
745.00 €
Elektrická energia - ČOV Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
68.00 €
Elektrická energia - VO Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
403.00 €
Voda ZŠ Dod.: VVS, a. s.
9.49 €
Plyn ZŠ, MŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Plyn OcÚ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.00 €
Plyn TJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn ŠJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Krovinorez Dod.: I. Rohaľ - DUDRA
756.90 €
Výkopové práce Dod.: PAVLIČKO, s.r.o.
273.00 €
Piesok - TJ Dod.: JK MET, s. r. o.
76.41 €
Všeobecný materiál - vápno - TJ Dod.: HERACO, s. r. o.
107.10 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov Dod.: FURA s.r.o.
388.09 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.23 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.32 €
Vývoz jedlých olejov Dod.: FURA s.r.o.
36.00 €
Vývoz separovaného odpadu - tetrapack Dod.: FURA s.r.o.
126.54 €
Vývoz komunálneho odpadu - jún 2015 Dod.: FURA s.r.o.
505.10 €
Voda OcÚ, Potraviny, Pohostins., ZŠ, MŠ Dod.: VVS, a. s.
116.33 €
Plyn ŠJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn TJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn OcÚ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.00 €
Piesok - TJ Dod.: JK MET, s. r. o.
72.57 €
Výlet MŠ Dod.: Karol Zuščik - KAVIZO
300.00 €
Tlačivá, učebné pomôcky ZŠ Dod.: ŠEVT, a. s.
43.21 €
Služby za telefón - ZŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.73 €
Plyn ZŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Služby za internet - ZŠ Dod.: MCOM-NET, s.r.o.
11.60 €
Voda ZŠ Dod.: VVS, a. s.
36.16 €
Kosačka Dod.: I. Rohaľ - DUDRA
558.89 €
Zahŕňanie odpadu Dod.: PAVLIČKO, s.r.o.
120.00 €
Jedálne kupóny Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER,s. r. o.
330.54 €
Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov Dod.: František Kundra - KUNDREX
187.42 €
Všeobecný materiál - TJ Dod.: Goliaš Stavebniny
126.29 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.70 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.84 €
Tanier - hlboký /220 ks Dod.: B. Dvoriščak - GASTRO GALAXI
277.20 €
Frézovaný materiál Dod.: GRETATRANS Slovakia
180.00 €
Servírovacie podnosy Dod.: Drevonax Humenné
247.60 €
Servisná prehliadka kotlov Dod.: Ján Habiňák
130.00 €
Vývoz komunálneho odpadu - máj 2015 Dod.: FURA s.r.o.
508.09 €
Všeobecný materiál Dod.: I. Rohaľ - DUDRA
148.45 €
Plyn MŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
111.00 €
Plyn TJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn ŠJ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn OcÚ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.00 €
Časopisy ZŠ Dod.: Mladý Záchranár, o.z.
9.90 €
Plyn ZŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
688.00 €
Voda ZŠ Dod.: VVS, a. s.
22.01 €
Projekt - rekonštrukcia futbal. šatní Dod.: Stanislav Rohaľ
400.00 €
Zemné práce JCB Dod.: JK MET, s. r. o.
266.00 €
Tlačiareň Dod.: Erik Lazur - BERSICOMP
135.00 €
Polohopisný a výškopisný plán Dod.: Geodézia
556.80 €
Oprava IT techniky ZŠ Dod.: Jozef Herstek
120.00 €
Služby za internet - ZŠ Dod.: MCOM-NET, s.r.o.
11.60 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
Plyn ZŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1332.00 €
Voda ZŠ Dod.: VVS, a. s.
25.15 €
Plyn ZŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1256.00 €
Služby za internet - ZŠ Dod.: MCOM-NET, s.r.o.
11.60 €
Služby za telefón - ZŠ Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.58 €
Montáž termostatu - ZŠ Dod.: Ján Habiňák
84.00 €
Knihy - ZŠ Dod.: V. Fischer
85.60 €
Učebné pomôcky - ZŠ Dod.: FP Interier, s. r. o.
23.14 €
Všeobecný materiál - tonery - ZŠ Dod.: Ton Tech, s.r.o.
17.40 €
Plyn ZŠ Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1375.00 €
Služby za internet - ZŠ Dod.: MCOM-NET, s.r.o.
11.60 €
Štrk Dod.: František Kundra - KUNDREX
130.28 €
Rekonštrukcia stavieb Dod.: ELEKTRA reklama, s. r. o.
755.89 €
Odvoz a likvidácia odpadu - veľkoobjemový kontajner Dod.: FURA s.r.o.
560.69 €
Preprava FS Bartošovce - Kendice Dod.: Daniel Čupa - BUS TRANS
120.00 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Elektrická energia - MŠ 03 - 05/2015 Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
745.00 €
Elektrická energia ČOV - 03 -05/2015 Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
68.00 €
Elektrická energia - OcÚ, Podst., VO, Cint. - 03 - 05/2015 Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
1398.00 €
Elektrická energia - VO 03-05/2015 Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
403.00 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.12 €
Vývoz komunálneho odpadu 04/2015 Dod.: FURA s.r.o.
506.20 €
Plyn MŠ - 05/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
264.00 €
Plyn ŠJ - 05/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn TJ - 05/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn OcÚ - 05/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
Hlásenia Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Poplatky za Rozhlas a televíziu Slovenska Dod.: RTV - Rozhlas a televízia Slovenska
149.79 €
Všeobecný materiál Dod.: ELEKTROMONT J.M.P., s. r. o.
62.92 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.82 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
13.28 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.60 €
Odvoz a likvidácia odpadu - veľkoobjemový kontajner Dod.: FURA s.r.o.
374.20 €
Štrk Dod.: František Kundra - KUNDREX
66.24 €
Vývoz komunálneho odpadu 03/2015 Dod.: FURA s.r.o.
689.85 €
Plyn TJ - 04/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn ŠJ - 04/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn OcÚ - 04/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
168.00 €
Dodávka vody - OcÚ, cint., potr. Dod.: VVS, a. s.
103.75 €
Doména Dod.: webex media, s.r.o.
132.00 €
Skrinky MŠ Dod.: BAUEXPORT, s. r. o.
169.56 €
Vizitky, infotabuľa Dod.: Štefan Puchalík - UNIPRESS
59.00 €
Verejný rozhlas - odmeny výk. umelcom - poplatok Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Všeobecný materiál Dod.: PLUTKO, s. r. o.
128.16 €
Obraz obce Bartošovce Dod.: Ľ. Sekulová - RTS - Reklama
54.00 €
Informačná brožúra Dod.: UMP SK, s. r. o.
90.00 €
Zimná údržba Dod.: Agro Čergov, s.r.o.
126.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu - VKK Dod.: FURA s.r.o.
340.37 €
Práce na poruche obec. vodovodu Dod.: VVS, a. s.
1029.55 €
Odb. seminár Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ
12.00 €
Výmena akumulátora - obecný rozhlas Dod.: MK hlas, s. r. o.
150.60 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.31 €
Zriadenie webovej aplikácie Dod.: webex media, s.r.o.
348.00 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.88 €
Vývoz komunálneho odpadu - 02/2015 Dod.: FURA s.r.o.
461.50 €
Pamätné plakety - Uvítanie detí do života Dod.: LIM PO, s. r. o.
126.80 €
Plyn TJ - 03/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn ŠJ - 03/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn OcÚ - 03/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
307.00 €
Odber nebezpečného odpadu Dod.: FECUPRAL, s. r. o.
37.44 €
Licencia na software - Ev. obyvateľstva Dod.: OK-Soft, s.r.o.
156.00 €
Tovar - karneval Dod.: BEŇA Jozef
28.62 €
Rekl. a propag. Dod.: V. Bielek - VEBEST
190.00 €
Materiál - MŠ Dod.: INTERIER INVEST, s. r. o.
237.58 €
Zimná údržba Dod.: Agro Čergov, s.r.o.
90.00 €
Výherné poháre - Stolnotenis. turnaj Dod.: TOPA SPORT, s.r.o.
97.34 €
Služby za telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.91 €
Služby za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.02 €
Vývoz komunálneho odpadu - 01/2015 Dod.: FURA s.r.o.
461.70 €
Zlaté stránky Dod.: Mediatel, s. r. o.
60.00 €
Elektr. energia Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
745.00 €
Elektr. energia Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
403.00 €
Elektr. energia Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
68.00 €
Elektr. energia Dod.: VSE, Východoslovenská energetika, a. s.
1948.00 €
Učebné pomôcky - ŠKD Dod.: MEGAHRAČKY, c.z.
36.06 €
Knihy - MŠ Dod.: V. Fischer
52.00 €
Plyn TJ - 02/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn ŠJ - 02/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn OcÚ - 02/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
326.00 €
Internet ZŠ Dod.: MCOM-NET, s.r.o.
11.60 €
Mladý Záchranár - predpl. Dod.: Rescue team Slovakia
9.90 €
Plyn ZŠ,MŠ - 01/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1754.00 €
Hlásenia Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Tlač harmonogramov Dod.: FURA s.r.o.
68.40 €
Vrecia na kom. odpad (hnedé) Dod.: FURA s.r.o.
28.80 €
Vrecia na kom. odpad (modré, žlté, zelené) Dod.: FURA s.r.o.
100.80 €
Plyn ŠJ - 01/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
Plyn TJ - 01/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.00 €
Plyn OcÚ - 01/2015 Dod.: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
336.00 €
Doména www.bartosovce.saris.sk Dod.: CBS, s. r. o.
19.12 €
Informácie o dotáciach Dod.: SAM NET - inf. systém
32.86 €

2019

2018

2017

2016

2015