Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Dokumenty

Ostatné dokumenty

Správa audítora
o audite účtovnej závierky za rok 2018
(1113.81 kb)
(373.62 kb)
(425.68 kb)
Správa audítora
o audite účtovnej závierky za rok 2017
(1063.75 kb)
(451.89 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2018
Občania môžu pripomienkovať do 5.12.2017
(364.17 kb)
(365.43 kb)
Správa nezávislého audítora
Overenie účtovnej závierky k 31.12.2015
(1063.6 kb)
Správa nezávislého audítora
Overenie účtovnej závierky k 31.12.2014
(1067.59 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2017
Občania môžu pripomienkovať do 5.12.2016
(364.17 kb)
(1299.27 kb)
(441.7 kb)
(3179.82 kb)
Súťažné podklady
prenájom priestorov miestneho pohostinstva
(292.44 kb)
VÝZVA
Chodník cesty III/545011 v Bartošovciach II. etapa
(612.27 kb)
VÝZVA
Chodník cesty III/545011 v Bartošovciach I. etapa
(661.88 kb)
VÝZVA
Oprava MK v obci Bartošovce
(1167.91 kb)
(501.62 kb)
(672.66 kb)
VZN
o prijímaní detí do ZŠ
(377.62 kb)
Odpis zápisnice
Voľby do OSO
(1264.58 kb)
(6439.48 kb)
(3802.57 kb)
Dodatok k VZN
k VZN č04/2012
(864.26 kb)
VZN
onakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(4847.88 kb)
VZN
o odpadových vodách
(4198.82 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2015
Občania môžu pripomienkovať do 15.12.2014
(9687.87 kb)
VZN
o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
(10299.13 kb)

UZNESENIA OZ

(367.5 kb)
(391.51 kb)
(286.97 kb)
(465.08 kb)
(382.35 kb)
(24.24 kb)
(558.1 kb)
(303.24 kb)
(545.34 kb)
(567.81 kb)
(349.95 kb)
(885.67 kb)
(757.31 kb)
(317.99 kb)
(386.01 kb)
(453.37 kb)
(314.31 kb)
(792.47 kb)
(785.45 kb)
(382.86 kb)
(685.86 kb)
(651.52 kb)
(179.52 kb)
(589.19 kb)
(541.93 kb)
(157.75 kb)
(492.65 kb)
(171.43 kb)
(539.03 kb)
(549.88 kb)
(643.32 kb)
(400.22 kb)
(757.52 kb)
(602.13 kb)
(468.67 kb)
Zápisnica zo dňa 05.02.2016
Prenájom priestorov miestneho pohostinstva
(285.3 kb)
(704.97 kb)
(554.6 kb)
(793.56 kb)
(591.54 kb)
(708.54 kb)
(344.9 kb)
(751.39 kb)
(439.07 kb)
(715.43 kb)
(990.86 kb)
(298.93 kb)
(380.14 kb)
(694.94 kb)
(794.48 kb)
(1476.43 kb)
(1074.3 kb)
(1229.6 kb)

VZN

VZN č. 1/2020
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(236.16 kb)
VZN č. 4/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(525.2 kb)
VZN č. 2/2019
o príspevkoch v školských zariadeniach
(606.87 kb)
VZN č. 1/2019
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(373.48 kb)
VZN č. 1/2018
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(382.14 kb)
VZN č. 2/2017
o príspevkoch v školských zariadeniach
(620.28 kb)
VZN č. 1/2017
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(382.76 kb)
VZN č. 5/2016
o miestnych poplatkoch
(335.34 kb)
VZN č. 4/2016
o správe a prevádzkovaní pohrebiska
(2000.96 kb)
VZN č. 3/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
(898.49 kb)
VZN č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
(6656.47 kb)
VZN č. 2/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(4463.99 kb)
(864.26 kb)
VZN č. 3/2012 zo dňa 14.12.2012
o nakladaní s odpadovými vodami v k. u. obce Bartošovce
(4198.82 kb)
VZN č. 2/2012 zo dňa 14.12.2012
o nakladaní skomunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
(4847.88 kb)
Dodatok k VZN č.1/2009 zo dňa 15.12.2011
Poplatok za komunálny odpad
(502.48 kb)
VZN č.3/2011
O príspevkoch v školských zariadeniach
(1114.64 kb)
VZN č. 2/2009 z 18.3.2009
o chove, vodení a držaní psov na území obce Bartošovce
(41.5 kb)
VZN č. 1/2020
o určení miesta a času zápisu detí do 1. roč. ZŠ
(13.18 kb)

ÚZEMNÝ PLÁN

(935.02 kb)
(741.66 kb)
(1937.28 kb)
(489.36 kb)
(1110.45 kb)
(128.73 kb)
(149 kb)

Žiadosti

Rozpočet obce

(4340.47 kb)
(365.81 kb)
(364.44 kb)
(1784.94 kb)
(3303.08 kb)
(10370.92 kb)

Smernice

Objednávky

(162.32 kb)
Tlačiareň
Patrik Cubjak - TAI
(153.3 kb)
(157.03 kb)
(162.01 kb)
Súťažné podklady
Grand Vista Slovakia
(140.9 kb)
(152.64 kb)
Stavebné práce - OcÚ
Ľubomír Šinaľ
(288.81 kb)
Spracovanie žiadosti
Grand Vista Slovakia, s. r. o.
(160.65 kb)
(264.14 kb)
Ozvučenie slávností BK
Rastislav JURÁŠI
(156.86 kb)
Stavebné práce
Pavličko, s. r. o.
(140.38 kb)
Vypracovanie žiadosti
Alvest mont middle east, s. r. o.
(152.25 kb)
Policový regál
B2B Partner
(146.01 kb)
Stavebné práce MŠ
Bricon Snakov, s. r. o.
(669.83 kb)
(188.58 kb)
(153.12 kb)
B2B Partner
Regál - OcÚ
(148.48 kb)
Elektra reklama, s.r.o.
Rekonštrukcia zariadení TJ
(323.28 kb)
Dopravná značka
Bartošovce časť Podstavenec
(175.06 kb)
VVS, a.s.
Porucha vodovodu
(559.14 kb)
(160.45 kb)
Le cheque DEJEUNER
Jedálne kupóny
(149.6 kb)
(534.24 kb)
(565.81 kb)
Štiepkovanie
Likvidácia bioodpadu
(549.17 kb)
Rúra MŠ
Objednávka termostatu
(567.69 kb)
Rúra MŠ
Objednávka vypínača
(561.65 kb)
ODSAVANIE
Kuchyňa KSB
(566.99 kb)
cheque DEJEUNER
Jedálne kupóny
(475.12 kb)
Strojné práce finišerom
Oprava cesty a výtlkov
(679.48 kb)
(543.29 kb)
(679.85 kb)
(481.83 kb)
(528.63 kb)
(560.5 kb)
(492.82 kb)
Jedalne kupóny
cheque déjeuner
(672.04 kb)
(316.24 kb)
Vodovod
Odstránenie poruch - hydrant Podstavenec
(326.2 kb)
Obec Bartošovce
Odhrňanie snehu
(518.8 kb)
Vodovod
Odstránenie poruchy Podstavenec
(350.06 kb)
Vodovod
Odstránenie poruch Podstavenec
(355.62 kb)
Komunálny odpad
Červené vrecia na komunálny odpad
(486.1 kb)
(481.34 kb)
DHZ
Prilby pre DHZ
(480.89 kb)
Kanalizácia
Kontrola a oprava šachiet vetvy A
(530.67 kb)
Energitický certifikát
vypracovanie energitického certifikátu KSB
(477.29 kb)

Zmluvy

(1169.81 kb)
Dodatok k Zmluve
Prima Banka Slovensko, a.s.
(74.53 kb)
Zmluva o dielo 012020
C.M.R. Slovakia s.r.o.
(1383.49 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1403.42 kb)
(553.84 kb)
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(962.41 kb)
Zmluva o obstaraní zájazdu
CK Andromeda, s.r.o.
(397.3 kb)
Municipálny úver - Univerzál
Prima Banka Slovensko, a.s.
(1236.37 kb)
(367.79 kb)
(2670.65 kb)
(3891.7 kb)
Zmluva o grantovom účte
Prima Banka Slovensko, a.s.
(306.17 kb)
Zmluva o grantovom účte
Prima Banka Slovensko, a.s.
(306.73 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
(1858.93 kb)
Dodatok k Zmluve
Prima Banka Slovensko, a.s.
(131.11 kb)
Železnice SR
Uloženie kanalizačnej prípojky
(1693.32 kb)
Prenájom telocvične
Hotelová akadémia J. Andraščíka
(1258.81 kb)
Zmluva o dielo
PAVLIČKO, s. r. o.
(2013.24 kb)
Zmluva o grantovom účte
Prima Banka Slovensko, a.s.
(98.07 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1636.41 kb)
(606.14 kb)
Dodatok č. DBK/18/06/1118
KOMENSKY , s. r. o.
(697.14 kb)
Kúpna zmluva
3G, s. r. o., (konateľ Pavol Gerčák)
(463.81 kb)
Zmluva o poskytovaní služieb
GDPR Slovakia, s. r. o.
(1300.81 kb)
(873.09 kb)
Zmluva o Municipálnom úvere
Eurofondy (A) č. 37/011/18
(1241.55 kb)
Darovacia zmluva
Zlievareň SEZ Krompachy a. s.
(378.48 kb)
Zmluva o dielo
Metrostav a. s.
(1949.76 kb)
Zmluva o dielo
RC-NOVA s. r. o.
(1800.52 kb)
Kúpna zmluva
parcela C KN 699/23, C KN 780/3
(467.11 kb)
(746.21 kb)
(1821.13 kb)
(2854.18 kb)
(3475.16 kb)
(3460.84 kb)
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1275.21 kb)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky k 31.12.2016
(1577.75 kb)
Zmluva o dielo
GEMAL - Marián Greif
(1809.67 kb)
Dodatok k zmluve o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(406.53 kb)
Zmluva
Slávnosti Bartošovskej kotliny
(544.75 kb)
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia chodníka v obci Bartošovce
(1587.24 kb)
Zmluva o dielo
GEMAL - Marián Greif
(1697.44 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1310.94 kb)
(2417.9 kb)
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hertník
(1043.31 kb)
Dohoda § 50j
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(2930.54 kb)
Zmluva o dielo
"Zateplenie budovy zariadenia služieb Bartošovce"-vypracovanie projektovej dokumentácie
(1038.2 kb)
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o.
(4098.18 kb)
Dohoda č. 16/34/010/101
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(689.04 kb)
Dohoda č. 16/34/012/70
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(590.99 kb)
Dodatok
k zmluve o úvere
(63.63 kb)
Zmluva
o účte Municipálneho úveru
(432.6 kb)
Zmluva
Municipálny úver
(85.26 kb)
Zmluva
o poskytovaní audítorských služieb
(1614.42 kb)
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov
Centrum futbalových talentov Academy Slovakia
(398.58 kb)
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
(2369.79 kb)
(1479.32 kb)
Mandátna zmluva
APF Services, s.r.o.
(1374.24 kb)
Zmluva o dielo
Zateplenie Materskej školy
(8485.24 kb)
(975.55 kb)
Zmluva - odpady
ENVI - PAK, a. s.
(922.12 kb)
Zmluva
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
(4220.8 kb)
Zmluva o dielo
Výstavba chodníkov v obci Bartošovce
(2204.77 kb)
Zmluva o dielo
SPORT SERVICE, s. r. o.
(2314.5 kb)
Zmluva o dielo
DRYADA garden, s. r. o.
(2120.32 kb)
Zmluva o dotácii
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1388.48 kb)
Dohoda § 50j
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(2877.84 kb)
(1425.93 kb)
Mandátna zmluva
ATH-PO s.r.o.
(471.44 kb)
(2766.48 kb)
(447.64 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(686.39 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(761.66 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(760.16 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(762.66 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(755.35 kb)
Zmluva o dielo
Chodník cesty III/545011 v Bartošovciach II. etapa
(1824.33 kb)
Zmluva o dielo
Chodník cesty III/545011 v Bartošovciach I. etapa
(1805.66 kb)
Zmluva o dielo
Oprava MK v obci Bartošovce
(1817.44 kb)
Dohoda - Úrad práce,soc. vecí a rodiny Bardejov
Podpora vytvárania pracovných miest
(4014.33 kb)
Návrh kúpnej zmluvy
M. Katreničová
(374.84 kb)
Zmluva o dielo
Program rozvoja vidieka
(1323.87 kb)
(1479.95 kb)
Kúpna zmluva
Kovaľ František
(1059.62 kb)
Poistná zmluva
Komunálna poisťovňa - žiaci MŠ
(2319.53 kb)
Poistná zmluva
Komunálna poisťovňa - žiaci ZŠ
(2344.47 kb)
Dodatok k zmluve o dielo
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ
(1869 kb)
(3287.17 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
(2748.61 kb)
(4873.09 kb)
Zmluva o dielo
Výmena okien a dverí ZŠ
(1958.48 kb)
Komisionárska zmluva chodník
technický dozor investora
(2166.64 kb)
Revitalizacia verejného vodovodu obce
Technický dozor investora
(2173.04 kb)
(2175.32 kb)
Dodatok k zmluve
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštaurač.odpad-Fúra
(832.96 kb)
Dodatok k zmluve
Zber jedlých olejov - Fúra
(620.24 kb)
Dodatok k zmluve
Likvidácia zeleného odpadu - Fúra
(675.69 kb)
Dodatok k zmluve
Elektrická energia - Pohostinstvo
(952.35 kb)
(2962.75 kb)
(3327.25 kb)
Kúpna zmluva
Kúpa parciel 239/1, 239/5
(2563.06 kb)
(1312.22 kb)
(1476.54 kb)
ZMLUVA O DIELO NVT
REKONŠTRUKCIA VEREJNEHO OSVETLENIA
(8094.75 kb)
Zmluva o dielo
Chodník - Koscelná
(3986.28 kb)
(5451.74 kb)
Kúpna zmluva
Časť pozemku pod ČOV
(3574.72 kb)
Zmluva o dodávke plynu
Materská škola kuchyňa
(837.87 kb)
Zmluva o dodávke plynu
Materská škola kotolňa
(845.55 kb)
Zmluva o dodávke plynu
Soc. zariadenie športového klubu
(839.55 kb)
Zmluva o kúpe
parcela C KN 316
(758.6 kb)
(4466.38 kb)
Union ZP a.s.
Elektronicke služby
(1187.64 kb)
Zmluva o dielo Bauexport
Oprava socialnych zariadení MŠ
(6652.21 kb)
(1320.44 kb)
Recyklačný fond
Rámcová zmluva
(2052.54 kb)
AUDIT
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
(1464.92 kb)
Darovacia zmluva ŠPU
Notebook a dataprojektor
(1573.43 kb)
(1341.65 kb)
Kúpna zmluva
Vysporiadanie cesty
(1146.28 kb)
Kúpna zmluva
Vysporiadanie cesty
(1004.75 kb)
Kúpna zmluva
Vysporiadanie cesty
(680.67 kb)
Darovacia zmluva UIPŠ
Výpočtová technika a softver
(1598.4 kb)
Potravinová banka
Potravinová pomoc
(1508.05 kb)
(6189.44 kb)
Zmluva o dielo
Kanalizácia stoka D - časť
(1336.9 kb)
Zmenka
Zabezpečenie úveru Dexia
(515.52 kb)
Prvý municipálny úver
Zmluva o úvere 37/015/02 Dodatok č.8
(4487.73 kb)