Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Archív zmlúv

Kúpna zmluva
Obec Bartošovce - Urbarialisti obce Bartošovce /zverejnené 30.03.2022
(475.58 kb)
Kúpna zmluva
Obec Bartošovce - Milan Kutný / zverejnené 30.03.2022
(471.24 kb)
Kúpna zmluva
Obec Bartošovce - Radovan Demjanovič, Jozef Stach /zverejnené 30.03.2022
(488.75 kb)
Kúpna zmluva
Obec Bartošovce - Mgr. Alojz Ferenc, Ing. Zuzana Kozáková /zverejnené 30.03.2022
(485.32 kb)
Kúpna zmluva
Obec Bartošovce - Pavol Gajdoš, Mgr. Alojz Ferenc /zverejnené 30.03.2022
(483.91 kb)
Kúpna zmluva
Obec Bartošovce - Ľubomír Šinaľ, Ing. Jozef Šinaľ, Magdaléna Šoltysová, Ľubica Třešňáková / zverejnené 30.03.2022
(514.38 kb)
Kúpna zmluva
Obec Bartošovce - Rudolf Lazur, Milan Lazur, Marta Lazurová, Ján Lazur / zverejnené 30.03.2022
(503.83 kb)
Kúpna zmluva
Obec Bartošovce - JUDr. Marta Vaľková /zverejnené 30.03.2022
(469.89 kb)
Kupna zmluva
Obec Bartošovce - Ing. Štefan Jutka, Alexej Uličný / zverejnené 30.03.2022
(483.09 kb)
Kúpna zmluva
Obec Bartošovce - Martin Nimas / zverejnené 30.03.2022
(471.48 kb)
(1325.42 kb)
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
SPP, a.s. /zverejnené 31.01.2022
(1522.14 kb)
Zmluva č. E600 08U01
Environmentálny fond
(7712.17 kb)
(1638.62 kb)
Dohoda č. 21/34/012/109
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(1353.6 kb)
Dohoda č. 21/34/010/139
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(1612.68 kb)
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, Hertník
(4546.89 kb)
Zmluva o dielo (Ateliér URBEKO s. r. o.)
"Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Bartošovce"
(746.31 kb)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku ( MAS Sekčov - Topľa, o.z.)
Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Bartošovce /zverejnené 12.11.2021/
(5496.75 kb)
Zmluva o dielo - GEMAL M. Greif
Oprava interiéru Základnej školy Bartošovce II. etapa
(4732.62 kb)
Zmluva o dielo - GEMAL M. Greif
Oprava interiéru Základnej školy Bartošovce I. etapa
(4759.58 kb)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-408-011/2021
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
(1538.14 kb)
Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko, a.s.
"Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci"
(270.68 kb)
Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko, a.s.
"Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Bartošovce"
(273.59 kb)
(76.37 kb)
Zmluva o dielo č. 03/2021
PAVLIČKO, s. r. o. - /zverejnené 25.03.2021/
(1957.73 kb)
Zmluva o dielo č. 01/2021
PAVLIČKO, s. r. o. - " Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Bartošovce"
(972.54 kb)
Zmluva o odchyte túlavých zvierat
Občianske združenie Druhá šanca
(1865.59 kb)
Zmluva o dielo
Technické zhodnotenie a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Bartošovciach
(1679.27 kb)
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(871.64 kb)
Zmluva o výpožičke
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
(395.45 kb)
Zmluva
CK Andromeda, s.r.o.
(379.42 kb)
(180.34 kb)
(191.44 kb)
(1169.81 kb)
Dodatok k Zmluve
Prima Banka Slovensko, a.s.
(74.53 kb)
(183.53 kb)
Zmluva o dielo 012020
C.M.R. Slovakia s.r.o.
(1383.49 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1403.42 kb)
(553.84 kb)
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(962.41 kb)
Zmluva o obstaraní zájazdu
CK Andromeda, s.r.o.
(397.3 kb)
Municipálny úver - Univerzál
Prima Banka Slovensko, a.s.
(1236.37 kb)
(367.79 kb)
(2670.65 kb)
(3891.7 kb)
Zmluva o grantovom účte
Prima Banka Slovensko, a.s.
(306.17 kb)
Zmluva o grantovom účte
Prima Banka Slovensko, a.s.
(306.73 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
(1858.93 kb)
Dodatok k Zmluve
Prima Banka Slovensko, a.s.
(131.11 kb)
Železnice SR
Uloženie kanalizačnej prípojky
(1693.32 kb)
Prenájom telocvične
Hotelová akadémia J. Andraščíka
(1258.81 kb)
Zmluva o dielo
PAVLIČKO, s. r. o.
(2013.24 kb)
Zmluva o grantovom účte
Prima Banka Slovensko, a.s.
(98.07 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1636.41 kb)
(606.14 kb)
Dodatok č. DBK/18/06/1118
KOMENSKY , s. r. o.
(697.14 kb)
Kúpna zmluva
3G, s. r. o., (konateľ Pavol Gerčák)
(463.81 kb)
Zmluva o poskytovaní služieb
GDPR Slovakia, s. r. o.
(1300.81 kb)
(873.09 kb)
Zmluva o Municipálnom úvere
Eurofondy (A) č. 37/011/18
(1241.55 kb)
Darovacia zmluva
Zlievareň SEZ Krompachy a. s.
(378.48 kb)
Zmluva o dielo
Metrostav a. s.
(1949.76 kb)
Zmluva o dielo
RC-NOVA s. r. o.
(1800.52 kb)
Kúpna zmluva
parcela C KN 699/23, C KN 780/3
(467.11 kb)
(746.21 kb)
(1821.13 kb)
(2854.18 kb)
(3475.16 kb)
(3460.84 kb)
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1275.21 kb)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky k 31.12.2016
(1577.75 kb)
Zmluva o dielo
GEMAL - Marián Greif
(1809.67 kb)
Dodatok k zmluve o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(406.53 kb)
Zmluva
Slávnosti Bartošovskej kotliny
(544.75 kb)
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia chodníka v obci Bartošovce
(1587.24 kb)
Zmluva o dielo
GEMAL - Marián Greif
(1697.44 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1310.94 kb)
(2417.9 kb)
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hertník
(1043.31 kb)
Dohoda § 50j
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(2930.54 kb)
Zmluva o dielo
"Zateplenie budovy zariadenia služieb Bartošovce"-vypracovanie projektovej dokumentácie
(1038.2 kb)
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o.
(4098.18 kb)
Dohoda č. 16/34/010/101
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(689.04 kb)
Dohoda č. 16/34/012/70
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(590.99 kb)
Dodatok
k zmluve o úvere
(63.63 kb)
Zmluva
o účte Municipálneho úveru
(432.6 kb)
Zmluva
Municipálny úver
(85.26 kb)
Zmluva
o poskytovaní audítorských služieb
(1614.42 kb)
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov
Centrum futbalových talentov Academy Slovakia
(398.58 kb)
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
(2369.79 kb)
(1479.32 kb)
Mandátna zmluva
APF Services, s.r.o.
(1374.24 kb)
Zmluva o dielo
Zateplenie Materskej školy
(8485.24 kb)
(975.55 kb)
Zmluva - odpady
ENVI - PAK, a. s.
(922.12 kb)
Zmluva
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
(4220.8 kb)
Zmluva o dielo
Výstavba chodníkov v obci Bartošovce
(2204.77 kb)
Zmluva o dielo
SPORT SERVICE, s. r. o.
(2314.5 kb)
Zmluva o dielo
DRYADA garden, s. r. o.
(2120.32 kb)
Zmluva o dotácii
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
(1388.48 kb)
Dohoda § 50j
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
(2877.84 kb)
(1425.93 kb)
Mandátna zmluva
ATH-PO s.r.o.
(471.44 kb)
(2766.48 kb)
(447.64 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(686.39 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(761.66 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(760.16 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(762.66 kb)
Zmluva o dielo
Premier Consulting EU, s. r. o.
(755.35 kb)
Zmluva o dielo
Chodník cesty III/545011 v Bartošovciach II. etapa
(1824.33 kb)
Zmluva o dielo
Chodník cesty III/545011 v Bartošovciach I. etapa
(1805.66 kb)
Zmluva o dielo
Oprava MK v obci Bartošovce
(1817.44 kb)
Dohoda - Úrad práce,soc. vecí a rodiny Bardejov
Podpora vytvárania pracovných miest
(4014.33 kb)
Návrh kúpnej zmluvy
M. Katreničová
(374.84 kb)
Zmluva o dielo
Program rozvoja vidieka
(1323.87 kb)
(1479.95 kb)
Kúpna zmluva
Kovaľ František
(1059.62 kb)
Poistná zmluva
Komunálna poisťovňa - žiaci MŠ
(2319.53 kb)
Poistná zmluva
Komunálna poisťovňa - žiaci ZŠ
(2344.47 kb)
Dodatok k zmluve o dielo
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ
(1869 kb)
(3287.17 kb)
Zmluva o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
(2748.61 kb)
(4873.09 kb)
Zmluva o dielo
Výmena okien a dverí ZŠ
(1958.48 kb)
Komisionárska zmluva chodník
technický dozor investora
(2166.64 kb)
Revitalizacia verejného vodovodu obce
Technický dozor investora
(2173.04 kb)
(2175.32 kb)
Dodatok k zmluve
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštaurač.odpad-Fúra
(832.96 kb)
Dodatok k zmluve
Zber jedlých olejov - Fúra
(620.24 kb)
Dodatok k zmluve
Likvidácia zeleného odpadu - Fúra
(675.69 kb)
Dodatok k zmluve
Elektrická energia - Pohostinstvo
(952.35 kb)
(2962.75 kb)
(3327.25 kb)
Kúpna zmluva
Kúpa parciel 239/1, 239/5
(2563.06 kb)
(1312.22 kb)
(1476.54 kb)
ZMLUVA O DIELO NVT
REKONŠTRUKCIA VEREJNEHO OSVETLENIA
(8094.75 kb)
Zmluva o dielo
Chodník - Koscelná
(3986.28 kb)
(5451.74 kb)
Kúpna zmluva
Časť pozemku pod ČOV
(3574.72 kb)
Zmluva o dodávke plynu
Materská škola kuchyňa
(837.87 kb)
Zmluva o dodávke plynu
Materská škola kotolňa
(845.55 kb)
Zmluva o dodávke plynu
Soc. zariadenie športového klubu
(839.55 kb)
Zmluva o kúpe
parcela C KN 316
(758.6 kb)
(4466.38 kb)
Union ZP a.s.
Elektronicke služby
(1187.64 kb)
Zmluva o dielo Bauexport
Oprava socialnych zariadení MŠ
(6652.21 kb)
(1320.44 kb)
Recyklačný fond
Rámcová zmluva
(2052.54 kb)
AUDIT
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
(1464.92 kb)
Darovacia zmluva ŠPU
Notebook a dataprojektor
(1573.43 kb)
(1341.65 kb)
Kúpna zmluva
Vysporiadanie cesty
(1146.28 kb)
Kúpna zmluva
Vysporiadanie cesty
(1004.75 kb)
Kúpna zmluva
Vysporiadanie cesty
(680.67 kb)
Darovacia zmluva UIPŠ
Výpočtová technika a softver
(1598.4 kb)
Potravinová banka
Potravinová pomoc
(1508.05 kb)
(6189.44 kb)
Zmluva o dielo
Kanalizácia stoka D - časť
(1336.9 kb)
Zmenka
Zabezpečenie úveru Dexia
(515.52 kb)
Prvý municipálny úver
Zmluva o úvere 37/015/02 Dodatok č.8
(4487.73 kb)